ถุงมือแพทย์

ถุงมือตรวจโรค หรือ ถุงมือแพทย์จากยางธรรมชาติ มี 2 ชนิด คือ ถุงมือแพทย์ชนิดมีแป้งและชนิดไม่มีแป้ง ซึ่งการใช้งานจะคล้ายกัน  แต่แตกต่างในเรื่องคุณสมบัติบางประการ เช่น ความหนา ความเหนียว เป็นต้น

โดยทั่วไปถุงมือแพทย์ชนิดมีแป้งจะมีราคาถูกกว่า แต่ถุงมือย่อมมีข้อจำกัดบางประการ เช่น บางกว่า (ถุงมือที่ไม่มีแป้ง) หรือหากงานนั้น ไม่ต้องการให้มีผงแป้งหลุดล่วงลงไป หรือ ผู้ใช้หากมีอาการแพ้แป้ง ก็อาจจะใช้ถุงมือแพทย์ชนิดไม่มีแป้ง เป็นต้น

ท่านสามารถดูรายละเอียดของถุงมือได้ ตามด้านล่าง และหากท่านต้องการตัวอย่าง รบกวนติดต่อทางบริษัทฯ ได้ทันที

ถุงมือแพทย์ชนิดไม่มีแป้ง

ถุงมือแพทย์ชนิดไม่มีแป้ง

 • ทำจากยางธรรมชาติ
 • ชนิดไม่ปราศจากเชื้อ
 • ไม่มีแป้ง (Powdered)
 • สีธรรมชาติ ผิวเรียบ
 • ยาว 9 นิ้ว มีขนาด S M L
 • หนาเฉลี่ย 0.11-0.14 ml.
 • ไม่มียี่ห้อ
 • บรรจุถุงใส หรือกล่องขาว

ถุงมือแพทย์ชนิดมีแป้ง

ถุงมือแพทย์ชนิดมีแป้ง

 • ทำจากยางธรรมชาติ
 • ชนิดไม่ปราศจากเชื้อ
 • มีแป้ง (Powdered)
 • สีธรรมชาติ
 • ผิวเรียบ
 • ยาว 9 นิ้ว
 • มีขนาด S M L
 • หนาเฉลี่ย 0.11-0.12 ml.
 • ไม่มียี่ห้อ
 • บรรจุถุงใส หรือกล่องขาว